OYS työpaikkana

OYS on innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen terveydenhuollon huipputoimija sekä erikoissairaanhoidon arvostettu ja vetovoimainen työnantaja. OYS vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.

Haluamme tarjota asiakkaillemme korkealaatuista hoitoa. Tutkimus on meille investointi, jonka kautta varmistamme henkilöstömme osaamisen ja toimintamme laadun. Olemme myös opetussairaala, eli koulutamme tulevaisuuden lääkäreitä ja erikoislääkäreitä, hoitotyön opiskelijat suorittavat meillä käytännön harjoitteluja. Teemme tiivistä yhteistyötä Oulun yliopiston, ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten kanssa tulevaisuuden työntekijöiden saatavuuden turvaamiseksi.

Sairaaloissamme työskentelee lähes 7 000 eri alojen ammattilaista. Tule mukaan moniammatilliseen työyhteisöön tuomaan uusia ajatuksia ja kehittämään toimintaamme. Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja haasteellisen työn sekä ammatillista kehittymistä tukevan työympäristön, jossa panostamme henkilökunnan työhyvinvointiin ja jaksamiseen.

Tutustu eri ammattiryhmille tarjoamiimme työmahdollisuuksiin esittelyjen kautta.

Medisiininen tulosalue

Tervetuloa töihin Medisiiniselle tulosalueelle. Sinulla on mahdollisuus työskennellä erilaisissa vaativan erikoissairaanhoidon yksiköissä. Tarjoamme sinulle laadukkaan perehdytyksen ja moniammatillisen työpaikan. Tutustu Medisiiniseen tulosalueeseen viereisen videon avulla.

Operatiivinen tulosalue

Tervetuloa iloiseen, innovatiiviseen moniammatilliseen joukkueeseen! Tarjoamme sinulle työtä leikkauspotilaan perioperatiivisen hoitopolun eri vaiheisiin. Mikä on sinun kiinnostuksen kohteesi?

  • Polikliininen
  • Osastohoito
  • Päiväkirurginen
  • Kuntoutus
  • Tehohoito
  • Leikkaussalitoiminta

Meiltä löytyy näihin kaikkiin alueisiin yksiköitä (polikliininen hoitotyö, perioperatiivinen leikkausosastotyö, vuodeosastotyö, tehohoitotyö, kuntoutus).

Erikoisaloja on silmätaudeista ortopediaan asti (anestesia ja tehohoito, rintaelinkirurgia, verisuonikirurgia, urologia, gastro-/yleiskirurgia, ortopedia ja traumatologia, plastiikkakirurgia, käsikirurgia, neurokirugia, silmätaudit, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, hammas- ja suusairaudet, foniatria sekä fysiatria) mm. selkäydinvammapotilaiden hoito keskittyy pohjoissuomessa meille.

Lasten ja naisten tulosalue

Lasten ja naisten tulosalueella yhteisenä toimintaperiaatteenamme on perhe- ja potilaslähtöinen hoito. Teemme myös aktiivista tutkimus- ja kehittämistyötä. Tarjoamme kesätyöntekijöille hyvän perehdytyksen, kannustavan työyhteisön ja mahdollisuuden oppia perhe- ja potilaslähtöistä hoitotyötä.

Lasten ja nuorten vastuualue

Lasten ja nuorten palveluissa pienimmät potilaamme painavat alle 500g ja suurimmat ovat aikuisen kokoisia. Jokainen lapsi ja perhe kohdataan yksilöllisesti.  Lapsia ja perheitä auttavat huippuosaajat lastentautien, lastenkirurgian ja lastenneurologian erikoisaloilla.

Toimintamme on moniammatillista. Haemme joukkoomme sairaanhoitajia, kätilöitä, lähihoitajia ja osastonsihteeriä.  Tarjoamme kesätyöntekijöille hyvän perehdytyksen, kannustavan työyhteisön sekä mahdollisuuden kehittää ammattitaitoa vaativasti sairaiden lasten sekä heidän perheidensä hoitotyössä.

Synnytysten, naistentautien ja genetiikan vastuualue

Synnytysten, naistentautien ja genetiikan yksiköissä toimintamme on korkeatasoista, vaikuttavaa ja potilaslähtöistä. Huippuosaajamme kohtaavat ammattitaidolla kaikenikäisiä potilaita ja perheitä vastasyntyneistä ikäihmisiin.

Työyhteisössämme on kätilöitä, sairaanhoitajia, lasten-/lähihoitajia, lääkäreitä, laboratoriohoitajia, lääkintävahtimestari ja osastonsihteereitä. Tarjoamme hyvän perehdytyksen sekä kannustavan työyhteisön, jossa pääset kehittämään potilas- ja perhekeskeistä hoitotyötä.

Psykiatrian tulosalue

Etsimme joukkoomme ammattitaitoisia, innostuneita lähi- ja sairaanhoitajia sekä alan opiskelijoita kesäsijaisuuksiin. Tarjoamme moniammatillista yhteistyötä, yhteen hiileen puhaltamista ja tiimityötä parhaimmillaan. Periaatteitamme ovat potilaslähtöisyys, potilaan yksilöllisyyden tukeminen ja tasavertaisuus sekä toisten kunnioittaminen. Kesätyö meillä mahdollistaa ammattitaidon kehittymisen ja saat monipuolisen työkokemuksen. Tervetuloa mukaan huipputiimiimme!

Psykiatrian palveluissa tarjotaan erikoissairaanhoitoa, päivystys- ja kriisipalveluja, avo- ja osastohoitoa sekä oikeuspsykiatrisia tutkimuksia. Palveluissa potilas saa laaja-alaisen tilanneselvityksen sekä tukea, hoitoa ja kuntoutusta erilaisiin mielenterveysongelmiin, kuten esimerkiksi kriiseihin, masennukseen ja psykoosin.

Kehitysvammahuollon tulosalue

Pohjois-Pohjanmaalla kehitysvammahuollon vaativien erityispalvelujen osaamiskeskus vastaa tutkimus- ja kuntoutuspalveluista kaikenikäisille henkilöille, joilla on vaikeita oppimishäiriöitä ja/tai kehitysvamma ja jotka tarvitsevat kasvun, kehityksen, toiminta- tai työkyvyn arviointia yksilöllisen kuntoutumisen toteutumista varten. 

Etsimme nyt ammattilaisia joukkoomme kehittämään uutta palvelukonseptia.

Meillä työ on asiakaslähtöistä. Moniammatillinen työryhmämme arvioi asiakkaan tarpeet ja hyödyntää asiantuntemustaan tavoitteellisen kuntoutumisen suunnittelussa, sen toteutuksessa sekä arvioinnissa. Toimimme uusissa tiloissa Oulun Peltolassa. 

Etsimme nyt kuntoutuspalveluihimme ammattitaitoisia, asiakkaisiin ja työtovereihin arvostavasti suhtautuvia lähi- ja sairaanhoitajia kesäsijaisuuksiin. Myös alan opiskelijat ovat tervetulleita työskentelemään meille. 

Työ kuntoutuspalveluissa on kolmivuorotyötä. Periaatteitamme ovat itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, ratkaisukeskeinen työote, asiakkaan yksilöllisyyden ja osallisuuden tukeminen ja turvallisuus.

Tarjoamme kesäsijaisillemme mahdollisuutta työskennellä uudenaikaisissa tiloissa ja olla mukana uuden toimintakonseptin mukaisessa toiminnassa. Perehdytämme sijaisemme työhön.

Oulaskankaan sairaala

Oulaisissa sijaitsevassa Oulaskankaan sairaalassa hoidamme useiden erikoisalojen potilaita. Meillä on kirurgian ja  sisätautien/ keuhkosairauksien vuodeosastot, dialyysiyksikkö, päiväsairaala ja päiväkirurgian yksikkö sekä leikkausosasto.

 

Yhteispäivystyksen  lisäksi poliklinikoita ovat korva-, nenä- ja kurkkutautien,  kirurgian, keuhko- ja sisätautien poliklinikat, äitiys- ja naistentautien poliklinikka sekä lasten ja nuorten poliklinikka.

Tervetuloa kesätöihin pienen sairaalan ihmisläheiseen tunnelmaan, josta potilaammekin meitä paljon kiittävät.

Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue

Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalueeseen kuuluu neljä vastuualuetta: diagnostiikka, potilashoidon palvelut, sairaala -ja välinehuoltopalvelut sekä tekniikan palvelut. 

Hoitohenkilökuntaa työskentelee vakinaisesti diagnostiikassa ja potilashoidon palveluissa. Hoitopuolen ja lääketieteen alkuvaiheen opiskelijoita on ollut kesätyöntekijöinä potilaskuljetuskeskuksessa ja sairaalahuollossa.

Diagnostiikan vastuualueeseen kuuluvat kliininen neurofysiologia, patologia ja kuvantaminen. Vastuualueella työskentelee röntgenhoitajia, laboratoriohoitajia ja sairaanhoitajia. Vastuualueen sisällöstä tarkemmin videolla.

Käytämme evästeitä verkkosivuillamme parantaaksemme käyttäjäkokemusta. Lue lisää tietosuojaselosteestamme.