OYS työpaikkana

OYS on innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen terveydenhuollon huipputoimija sekä erikoissairaanhoidon arvostettu ja vetovoimainen työnantaja. OYS vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.

Haluamme tarjota asiakkaillemme korkealaatuista hoitoa. Tutkimus on meille investointi, jonka kautta varmistamme henkilöstömme osaamisen ja toimintamme laadun. Olemme myös opetussairaala, eli koulutamme tulevaisuuden lääkäreitä ja erikoislääkäreitä, hoitotyön opiskelijat suorittavat meillä käytännön harjoitteluja. Teemme tiivistä yhteistyötä Oulun yliopiston, ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten kanssa tulevaisuuden työntekijöiden saatavuuden turvaamiseksi.

Sairaaloissamme työskentelee lähes 7 000 eri alojen ammattilaista. Tule mukaan moniammatilliseen työyhteisöön tuomaan uusia ajatuksia ja kehittämään toimintaamme. Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja haasteellisen työn sekä ammatillista kehittymistä tukevan työympäristön, jossa panostamme henkilökunnan työhyvinvointiin ja jaksamiseen.

Tutustu eri ammattiryhmille tarjoamiimme työmahdollisuuksiin esittelyjen kautta.

OYS Somatiikka

Tervetuloa iloiseen, innovatiiviseen moniammatilliseen joukkueeseen! Tarjoamme sinulle työtä leikkauspotilaan perioperatiivisen hoitopolun eri vaiheisiin. Mikä on sinun kiinnostuksen kohteesi?

  • Perioperatiivinen hoitotyö
  • Avohoitotyö
  • Tehohoito- ja valvontahoito
  • Osastohoitotyö

Perioperatiivinen hoitotyö

Perioperatiivinen hoitotyö jakautuu leikkaus- ja anestesiahoitotyöhön ja niiden sisällä osaamisalueisiin, alueen henkilökunta tekee töitä leikkaus- ja anestesiaosaamiskeskuksessa.

Leikkaushoitotyö:

– pehmytkudoskirurgia, tukielin- ja neurokirurgia ja PKS ja lapset osaamisalue

Anestesiahoitotyö:

– pehmytkudoskirurgia, tukielin- ja neurokirurgia, PKS ja lapset ja pre- ja postoperatiivisen hoidon osaamisalue joka jakautuu kolmeen osaamispooliin: anestesiavalvonta, hoidonsuunnittelu ja operatiivinen päiväosasto.

Haemme joukkoomme näiden potilaiden hoitotyöstä kiinnostuneita hoitoalan tutkinnon suorittaneita tai hoitoalan opiskelijoita. Sijaisuuksia on tarjolla sekä leikkaus- että anestesiahoitotyön eri osaamisalueilla.

Avohoitotyö

Tervetuloa töihin avohoitotyön yksikköihin!

Meillä työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia, kätilöitä ja röntgenhoitajia.

Tarjoamme sinulle hyvän perehdytyksen, monipuolisia ja mielenkiintoisia tehtäviä eri poliklinikoilla sekä yhteispäivystyksessä. Meidän moniammatillisessa työyhteisössä hyvä työilmapiiri ja tasavertaisuus ovat tärkeitä arvoja.

Teho- ja valvontahoito

Teho- ja valvontahoitotyön yksikkö vastaa hoitotyön palveluiden järjestämisestä tehohoitokeskukseen (teho-, tehovalvonta- ja valvontahoito) ja lasten teho- ja valvontahoidon alueelle. Aikuisten teho-, tehovalvonta- ja valvontahoitotyön alueella hoidetaan vaativimmasta tehohoidosta valvontatasoiseen hoitoon. Suurimpia potilasryhmiä ovat sydän- ja neurokirurgiset, vaikeaa infektiota sairastava potilaat tai monivammapotilaat. Lasten teholla hoidetaan teho- ja valvontahoitoa tarvitsevia keskosia, sairaita vastasyntyneitä sekä 0-16-vuotiaita lapsia ja nuoria.

Osastohoitotyö

Osastohoitotyön kokonaisuus yhdistää sairaalassamme somatiikan toimialueen alle kaiken vuodeosastohoidon ja potilaat ovat kaikilta lääketieteen erikoisaloilta.  Työ on monipuolista ja merkityksellistä ja pääset osaksi moniammatillista huipputiimiä. Meillä on laadukas ja suunnitelmallinen perehdytysprosessi kaikille uusille työntekijöille sillä haluamme tukea korkeatasoista osaamista ja jatkuvaa ammatillista kasvua. Jos tunnet osastohoitotyön omaksesi, tarjoamme sijaisuuksia ammattilaisille ja opiskelijoille. Tervetuloa joukkoon!

Ensihoito

OYS ensihoidon toiminta kattaa koko Pohjois-Pohjanmaan maakunnan. Suoritamme vuosittain noin 70 000 ensihoitotehtävää 41 ensihoitoyksikön, 2 kenttäjohtoyksikön ja 1 lääkäriyksikön voimin. Vastaamme ensihoitopalvelun tuottamisesta noin 415 000 asukkaalle. Teemme tiivistä yhteistyötä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden, pelastustoimen, poliisin ja rajavartiolaitoksen kanssa.

Haemme joukkoomme kesätyöntekijöitä, joille tarjoamme vaihtelevan työympäristön, hyvän perehdytyksen ja vastuuta omasta työstään. Tarjoamme sekä perustason että hoitotason tehtäviä useilla eri toiminta-alueillamme.

OYS Psykiatria

Etsimme joukkoomme ammattitaitoisia, innostuneita lähi- ja sairaanhoitajia sekä alan opiskelijoita kesäsijaisuuksiin. Tarjoamme moniammatillista yhteistyötä, yhteen hiileen puhaltamista ja tiimityötä parhaimmillaan. Periaatteitamme ovat potilaslähtöisyys, potilaan yksilöllisyyden tukeminen ja tasavertaisuus sekä toisten kunnioittaminen. Kesätyö meillä mahdollistaa ammattitaidon kehittymisen ja saat monipuolisen työkokemuksen. Tervetuloa mukaan huipputiimiimme!

Psykiatrian palveluissa tarjotaan erikoissairaanhoitoa, päivystys- ja kriisipalveluja, avo- ja osastohoitoa sekä oikeuspsykiatrisia tutkimuksia. Palveluissa potilas saa laaja-alaisen tilanneselvityksen sekä tukea, hoitoa ja kuntoutusta erilaisiin mielenterveysongelmiin, kuten esimerkiksi kriiseihin, masennukseen ja psykoosin.

OYS Konsti

Pohjois-Pohjanmaalla kehitysvammahuollon vaativien erityispalvelujen osaamiskeskus vastaa tutkimus- ja kuntoutuspalveluista kaikenikäisille henkilöille, joilla on vaikeita oppimishäiriöitä ja/tai kehitysvamma ja jotka tarvitsevat kasvun, kehityksen, toiminta- tai työkyvyn arviointia yksilöllisen kuntoutumisen toteutumista varten. 

Etsimme nyt ammattilaisia joukkoomme kehittämään uutta palvelukonseptia.

Meillä työ on asiakaslähtöistä. Moniammatillinen työryhmämme arvioi asiakkaan tarpeet ja hyödyntää asiantuntemustaan tavoitteellisen kuntoutumisen suunnittelussa, sen toteutuksessa sekä arvioinnissa. Toimimme uusissa tiloissa Oulun Peltolassa. 

Etsimme nyt kuntoutuspalveluihimme ammattitaitoisia, asiakkaisiin ja työtovereihin arvostavasti suhtautuvia lähi- ja sairaanhoitajia kesäsijaisuuksiin. Myös alan opiskelijat ovat tervetulleita työskentelemään meille. 

Työ kuntoutuspalveluissa on kolmivuorotyötä. Periaatteitamme ovat itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, ratkaisukeskeinen työote, asiakkaan yksilöllisyyden ja osallisuuden tukeminen ja turvallisuus.

Tarjoamme kesäsijaisillemme mahdollisuutta työskennellä uudenaikaisissa tiloissa ja olla mukana uuden toimintakonseptin mukaisessa toiminnassa. Perehdytämme sijaisemme työhön.

Oulaskankaan sairaala

Oulaisissa sijaitsevassa Oulaskankaan sairaalassa hoidamme useiden erikoisalojen potilaita. Meillä on kirurgian ja  sisätautien/ keuhkosairauksien vuodeosastot, dialyysiyksikkö, päiväsairaala ja päiväkirurgian yksikkö sekä leikkausosasto.

 

Yhteispäivystyksen  lisäksi poliklinikoita ovat korva-, nenä- ja kurkkutautien,  kirurgian, keuhko- ja sisätautien poliklinikat, äitiys- ja naistentautien poliklinikka sekä lasten ja nuorten poliklinikka.

Tervetuloa kesätöihin pienen sairaalan ihmisläheiseen tunnelmaan, josta potilaammekin meitä paljon kiittävät.

OYS Sairaanhoidon palvelukeskus

OYS Sairaanhoidon palvelukeskukseen kuuluu kolme vastuualuetta: OYS diagnostiikka, lääke- ja potilas-hoidon palvelut, ja sairaalan moniosaajapalvelut Sampa.

Hoitohenkilökuntaa työskentelee vakinaisesti diagnostiikassa ja potilashoidon palveluissa. Hoitopuolen ja lääketieteen alkuvaiheen opiskelijoita on ollut kesätyöntekijöinä potilaskuljetuskeskuksessa ja sairaalahuollossa.

Diagnostiikan vastuualueeseen kuuluvat kliininen neurofysiologia, patologia ja kuvantaminen. Vastuualueella työskentelee röntgenhoitajia, laboratoriohoitajia ja sairaanhoitajia. Vastuualueen sisällöstä tarkemmin videolla.

OYS Kuntoutuksen palvelukeskus

OYS Kuntoutuksen palvelukeskukseen kuuluu kolme vastuualuetta: apuvälineiden osaamiskeskus, fysiatrian osaamiskeskus ja lääkinnällisen kuntoutuksen osaamiskeskus.

Käytämme evästeitä verkkosivuillamme parantaaksemme käyttäjäkokemusta. Lue lisää tietosuojaselosteestamme.